Beets, Fresh Fennel & Gorgonzola

$10.

Balsamic vinaigrette.