Beets, Fresh Fennel & Gorgonzola

$13.75

Balsamic vinaigrette.